>

Lietuvos migracijos informacinė sistema

Migracijos departamentas kartu su partneriais įgyvendina du ES fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamus projektus, kurių metu kuriama ir diegiama Lietuvos migracijos informacinė sistema.

Atnaujinimo data: 2023-10-09