Laisvas asmenų judėjimas ES

Migracijos departamentas, įgyvendindamas laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje principą Lietuvos Respublikoje, organizuoja dokumentų, patvirtinančių Europos Sąjungos valstybės narės piliečių ir jų šeimos narių teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimą teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniuose.

Migracijos departamentas naikina Europos Sąjungos valstybių narių piliečių ir jų šeimos narių teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje.

Atnaujinimo data: 2023-10-09