Lietuvos Respublikos pilietybė

Migracijos departamentas nagrinėja dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, įgijimo, suteikimo, grąžinimo, jos turėjimo fakto konstatavimo ir netekimo, išduoda Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir Lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus, organizuoja asmenų priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimą Vidaus reikalų ministerijoje.

Atnaujinimo data: 2023-10-09