Tarptautinis bendradarbiavimas

Migracijos departamentas bendradarbiauja su įvairių šalių migracijos tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis (Tarptautine migracijos organizacija (IOM), Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba (UNHCR), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) ir kt.), dalyvauja Imigracijos tarnybų generalinių direktorių konferencijoje (GDISC), Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje. Migracijos departamento atstovai taip pat  dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių laisvo asmenų judėjimo, migracijos, prieglobsčio, vizų, užsieniečių grąžinimo ir kitais užsieniečių teisinės padėties klausimais veikloje.

Atnaujinimo data: 2023-10-09