Korupcijos prevencijos programos

Migracijos departamente įgyvendinamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas(suvestinė redakcija).

Priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos: 2023 metų ataskaita.

 

Migracijos departamente vykdyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų Kovos su korupcija 2019–2021 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

Priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos: 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m.

Atnaujinimo data: 2024-01-29