Atviri duomenys

Čia skelbiami Migracijos departamento tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Migracijos departamento disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Migracijos departamento teikiama statistika. 

Migracijos departamento parengti metraščiai.

Migracijos departamento Prieglobsčio skyriaus skelbiamos pažymos.

Migracijos departamento duomenys taip pat skelbiami Oficialiosios statistikos portale.

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale.

Atnaujinimo data: 2023-10-09