Asmens dokumentai

Migracijos departamentas priima sprendimus dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo / keitimo, asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo / keitimo ir juos išduoda, išduoda ir keičia tarnybinius pasus.

Atnaujinimo data: 2023-10-09