Migracijos departamentas, siekdamas užtikrinti, kad prieglobstis būtų suteiktas tiems užsieniečiams, kuriems jo pagrįstai reikia, vykdo prieglobsčio procedūras – nagrinėja prašymus suteikti prieglobstį bei priima sprendimus dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos) suteikimo (nesuteikimo), priima sprendimus dėl suteikto prieglobsčio (pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos) panaikinimo, taip pat renka, analizuoja ir kaupia informaciją apie prieglobsčio prašytojų kilmės ir trečiąsias valstybes, prireikus koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bendrus veiksmus, susijusius su prieglobsčio procedūrų vykdymu.

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, Migracijos departamentas koordinuoja ir vykdo užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimą iš Europos Sąjungos ar trečiųjų valstybių. Prieglobsčio procedūros metu prieglobsčio prašytojai turi teisę nemokamai naudotis teisinėmis bei vertimo paslaugomis, šių paslaugų teikimą prieglobsčio prašytojams organizuoja ir koordinuoja Migracijos departamentas.

Atnaujinimo data: 2023-10-09