MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS STRUKTŪROS ORGANIZACINĖ SCHEMA 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-07