Lėšos veiklai viešinti

Lėšų, sandorio ar administracinio sprendimo pagrindu mokamų viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už suteiktas veiklos viešinimo paslaugas, Migracijos departamentas 2023 metais nepanaudojo.

Atnaujinimo data: 2023-11-10