Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Tesės aktų projektų antikorupcinis vertinimas svarbus siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus pirminėje teisėkūros stadijoje, dėl kurių gali susidaryti sąlygos pasireikšti korupcijai. Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas, kai rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, numatytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

Informacija apie teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą Migracijos departamente bus pateikta, kai tik toks vertinimas bus atliktas.

Atnaujinimo data: 2024-01-29