Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje

Migracijos departamentas priima sprendimus dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje (leidimų nuolat gyventi) išdavimo ar jų panaikinimo, tam tikrais atvejais įformina šiuos dokumentus, taip pat nagrinėja užsieniečių prašymus leisti pakeisti darbdavį.

Atnaujinimo data: 2023-10-09