Informacijos apie asmenį pateikimas

Migracijos departamento direktoriaus 2022-11-09 įsakymu Nr. 3K-363 „Dėl pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas:

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Kancleris;
 • Administravimo skyriaus vedėjas;
 • Imigracijos skyriaus vedėjas;
 • Kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas;
 • Pilietybės skyriaus vedėjas;
 • Prieglobsčio skyriaus vedėjas;
 • Teisės skyriaus vedėjas;
 • Aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Sprendimų projektų skyriaus vedėjas;
 • Vilniaus skyriaus vedėjas;
 • Kauno skyriaus vedėjas;
 • Klaipėdos skyriaus vedėjas;
 • Panevėžio skyriaus vedėjas;
 • Šiaulių skyriaus vedėjas;
 • Užsienio paslaugų skyriaus vedėjas.

Atnaujinimo data: 2024-01-29