BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Prieglobsčio srities specialistų mokymai (Nr. PMIF-1.1.5-V-01-001)

2017 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) pasirašė iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto PMIF-1.1.5-V-01 „Prieglobsčio srities specialistų  mokymai“ sutartį.

Projekto tikslas – stiprinti prieglobsčio srities specialistų gebėjimus priimant sprendimus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Prieglobsčio srities specialistai atlieka prieglobsčio prašytojų apklausas, nagrinėja prieglobsčio prašymus, rengia sprendimų dėl prieglobsčio suteikimo projektus dėl pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo arba nesuteikimo., rengia statistinę informaciją, vykdo informacijos apie prieglobsčio prašytojų kilmės bei trečiąsias šalis paiešką, kaupia, renka, grupuoja ir sistemina informaciją apie tokias šalis.

Pagrindinis prieglobsčio prašytojo apklausos tikslas – surinkti esminius duomenis apie faktus, patvirtinančius prieglobsčio prašytojo persekiojimą ar kitą jam kilusią grėsmę kilmės valstybėje, ir priimti teisingą sprendimą prieglobsčio prašytojo atžvilgiu. Apklausą atliekantis prieglobsčio srities specialistas privalo gerai išmanyti prieglobsčio suteikimo procedūrą, vadovautis prieglobsčio srities Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, gerbti žmogaus orumą ir jo teises, turi mokėti taikyti įvairius apklausų metodus, vertinti ir reaguoti į skirtingas situacijas, identifikuoti, ar asmuo priklauso pažeidžiamų asmenų grupei ir mokėti dirbti su tokiais asmenimis. Apklausų metu surinkta informacija apie prieglobsčio prašytoją yra pagrindinė nagrinėjant prašymą ir priimant sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo, todėl prieglobsčio srities specialistai turi gebėti analizuoti ir atsirinkti prieglobsčio prašytojų pateikiamą informaciją.

Migracijos departamento Prieglobsčio skyriaus darbuotojai dalyvauja Europos prieglobsčio paramos biuro organizuojamuose tiksliniuose prieglobsčio srities mokymuose, kurie apima tarptautinės pabėgėlių teisės ir žmogaus teisių, Europos Sąjungos prieglobsčio teisės ir politikos, Dublino reglamento, prieglobsčio procedūrų direktyvos taikymo, informacijos apie kilmės valstybes pateikimo ir naudojimo, nepilnamečių ir specifinių poreikių turinčių pažeidžiamų asmenų pateiktų prieglobsčio prašymų nagrinėjimo, apklausos metodų ir technikų taikymo ir kitus klausimus.

Projekto rezultatas – 8 Prieglobsčio skyriaus darbuotojai, dalyvavę Europos prieglobsčio paramos biuro organizuojamuose tiksliniuose mokymuose.

Projekto veikloms įgyvendinti skirta suma sudaro 34,8 tūkst. Eur.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-14