BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Tarnybiniai nusižengimai

2021 metais atlikti tarnybiniai tyrimai:

  1. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo J. B. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad J. B. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir 16 str. 1 d. 1 p. ir 5 p. reikalavimus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1V-165 patvirtintų Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo taisyklių 12.3 punkto reikalavimus. Už šį pažeidimą Migracijos departamento valstybės tarnautojui J. B. paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
  2. Migracijos departamente buvo atliktas darbo drausmės pažeidimo tyrimas dėl Migracijos departamento darbuotojo A. Š. darbo drausmės pažeidimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad A. Š. netinkamai vykdė pareigybių aprašyme nustatytas funkcijas bei pažeidė Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 280 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 988 redakcija) 17 punkto reikalavimus. Dėl šio darbo drausmės pažeidimo Migracijos departamento darbuotojui A. Š. pranešta, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 str. 2 d. 2 p., dėl per paskutinius dvylika mėnesių padaryto antro tokio pačio darbo pareigų pažeidimo gali būti nutraukta darbo sutartis.
  3. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo I. M. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad I. M. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. ir 4 p. reikalavimus, Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62, 29 punkto, 31.1. papunkčio, 35 punkto, 100 punkto reikalavimus. Už šį pažeidimą Migracijos departamento valstybės tarnautojui I. M. paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
  4. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo R. R. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad R. R.  netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. ir 4 p. reikalavimus, Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 280, 17 punkto reikalavimus, Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-101/1V-397, 4.1. papunkčio reikalavimus. Pripažinta, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojas R. R. padarė mažareikšmį tarnybinį nusižengimą, tarnybinė nuobauda neskirta.
  5. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo S. K. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad S. K. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 str. 5 d., Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 1, 4 ir 5 p. reikalavimus, Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62, 11 punkto, 11.6 papunkčio, 18 punkto, 25.4 papunkčio, 25.4.6 pastraipos, 25.8 punkto reikalavimus. Už šį pažeidimą Migracijos departamento valstybės tarnautojui S. K. paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
  6. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo V. A. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad V. A. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 1 ir 4 p. reikalavimus, Migracijos departamento klientų aptarnavimo standarto, patvirtinto Migracijos departamento direktoriaus 2020-10-29 įsakymu Nr. 3K-283, 2.3. punkto reikalavimus. Pripažinta, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojas V. A. padarė mažareikšmį tarnybinį nusižengimą, tarnybinė nuobauda neskirta.
  7. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo G. K. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad G. K. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 1, 4 ir 5 punktų reikalavimus, Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62, 11 punkto 11.2 ir 11.2.1 papunkčių, 29 punkto, 69 punkto, 100 punkto reikalavimus. Pripažinta, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojas G. K. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.
  8. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojų V. V., V. L. padaryto tarnybinio nusižengimo ir darbuotojo V. B. darbo funkcijų pažeidimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad V. V. ir V. L.  netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 1 ir 4 punktų reikalavimus. Pripažinta, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojos V. V. ir V. L. padarė mažareikšmį tarnybinį nusižengimą, tarnybinės nuobaudos neskirtos. Tyrimo metu nustatyta, kad darbuotojas V. B. netinkamai vykdė savo darbo funkcijas. Dėl šio pažeidimo Migracijos departamento darbuotojui V. B. pranešta, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 str. 2 d. 2 p., per paskutinius dvylika mėnesių padarius antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą gali būti nutraukta darbo sutartis.
  9. Migracijos departamente buvo atliktas darbo drausmės pažeidimo tyrimas dėl Migracijos departamento darbuotojo D. K. darbo drausmės pažeidimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad D. K. savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 24 str. 4 p. ir 31 str. 2 p. reikalavimus. Dėl šio darbo drausmės pažeidimo Migracijos departamento darbuotojui D. K. pranešta, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 str. 2 d. 2 p., per paskutinius dvylika mėnesių padarius antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą gali būti nutraukta darbo sutartis.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-04