BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Tarnybiniai nusižengimai

2022 metais atlikti tarnybiniai tyrimai:

1. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo S. V. padaryto tarnybinio nusižengimo. Atlikus tyrimą pripažinta, kad S. V. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo 11 punkto 11.2 ir 11.2.1 papunkčius, 29, 69 bei 100 punktus. Nustatyta, kad už pažeidimą S. V. turėtų būti skirta nuobauda – griežtas papeikimas (S. V. tarnybinio nusižengimo tyrimo metu atsistatydino iš Migracijos departamento valstybės tarnautojo pareigų).

 

2. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojų S. V., R. G. ir R. K.

2.1. Atlikus tyrimą pripažinta, kad S. V. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo 11 punkto 11.2. ir 11.2.1 papunkčius, 29, 69 ir 100 punktus, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 9 punkto 1 papunktį ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus. Už šį pažeidimą S. V. paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2.2. Atlikus tyrimą konstatuota, kad R. G. netinkamai vykdė savo pareigas ir pažeidė Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo 29 punktą, 31.1. papunktį, 35 ir 100 punktus, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 9 punkto 1 papunktį ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus. Atsižvelgus į tarnybinio tyrimo rezultatus pripažinta, kad R. G. padarė mažareikšmį tarnybinį nusižengimą ir tarnybinė nuobauda neskirta.

2.3. Atlikus tyrimą konstatuota, kad R. K.,  netinkamai vykdė savo pareigas ir pažeidė Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo 29 punktą, 31.1. papunktį, 35 ir 100 punktus, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 9 punkto 1 papunktį ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus. Atsižvelgus į tarnybinio tyrimo rezultatus pripažinta, kad R. K. padarė mažareikšmį tarnybinį nusižengimą ir tarnybinė nuobauda neskirta.

 

3. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo T. K. Konstatuota, kad T. K. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 9 punkto 1 papunktį,  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus. Atsižvelgus į tarnybinio tyrimo rezultatus pripažinta, kad T. K. padarė mažareikšmį tarnybinį nusižengimą ir tarnybinė nuobauda neskirta.

 

4. Migracijos departamente buvo atliktas darbo drausmės pažeidimo tyrimas dėl Migracijos departamento darbuotojo J. M. darbo drausmės pažeidimo. Tyrimo metu nustatyta, kad J. M. netinkamai vykdė savo pareigas ir pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 28 straipsnio nuostatą, Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo 11 punktą ir 59 punkto 59.6. papunktį. Dėl šio darbo drausmės pažeidimo J. M. pateiktas įspėjimas, kad J. M. darbo sutartis gali būti nutraukta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 2 punktą padarius per paskutinius dvylika mėnesių antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą.

 

5. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojų A. B., J. Š. ir R. K.

5.1. Atlikus tyrimą pripažinta, kad A. B. netinkamai vykdė savo pareigas ir pažeidė Vizos išdavimo tvarkos aprašo 68 punktą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus. Už šį pažeidimą A. B. paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

5.2. Atlikus tyrimą konstatuota, kad J. Š. netinkamai vykdė savo pareigas ir pažeidė Vizos išdavimo tvarkos aprašo 68 ir 87 punktus. Tarnybinė nuobauda J. Š. dar nepaskirta.

5.3. Atlikus tyrimą konstatuota, kad R. K. netinkamai vykdė savo pareigas ir pažeidė Vizos išdavimo tvarkos aprašo 68 ir 87 punktus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus. Atsižvelgus į tarnybinio tyrimo rezultatus pripažinta, kad R. K. padarė mažareikšmį tarnybinį nusižengimą ir tarnybinė nuobauda neskirta.

 

6. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo J. T., kuris galimai netinkamai vykdė savo pareigas ir galimai pažeidė Leidimų laikinai gyventi Lietuvos respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo 64 punktą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus. Atsižvelgus į tarnybinio tyrimo rezultatus pripažinta, kad J. T. tarnybinio nusižengimo nepadarė.

 

7. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo H. K. padaryto tarnybinio nusižengimo. Atlikus tyrimą pripažinta, kad H. K. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 ir 6 dalis, Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo 11 punkto 11.2.3. papunktį, 25 punkto 25.1., 25.2., 25.2.1., 25.2.3., 25.4.4., 25.8. papunkčius. Už tarnybinį nusižengimą H. K. skirta nuobauda – papeikimas.

 

8. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo H. K. padaryto tarnybinio nusižengimo. Atlikus tyrimą pripažinta, kad H. K. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo 11 punkto 11.2.3. papunktį, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos klientų aptarnavimo standarto 3.2. papunktį. Už tarnybinį  nusižengimą H. K. skirta nuobauda – pastaba.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-05