BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Tarnybiniai nusižengimai

2020 m. IV ketvirtis

  1. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojo L. R. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad L. R. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. ir 4 p. reikalavimus, Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 280 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 988 redakcija) 17 punkto reikalavimus, Migracijos departamento Pilietybės skyriaus nuostatų, patvirtintų Migracijos departamento direktoriaus 2020-06-01 įsakymu Nr. 3K-125, 8 punkto,  8.1 papunktyje numatytus reikalavimus, Už šį pažeidimą Migracijos departamento Pilietybės skyriaus valstybės tarnautojai L. R. paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
  2. Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento valstybės tarnautojos R. K. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad R. K. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 1 p. ir 4 p. reikalavimus, Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 280 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 988 redakcija) 17 punkto reikalavimus, Migracijos departamento Pilietybės skyriaus nuostatų, patvirtintų Migracijos departamento direktoriaus 2020-06-01 įsakymu Nr. 3K-125, 8 punkto,  8.1 papunktyje numatytus reikalavimus, Už šį pažeidimą Migracijos departamento valstybės tarnautojai R. K. paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2020 m. III ketvirtis

Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento Vilniaus skyriaus valstybės tarnautojos A. S. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad A. S. netinkamai vykdė savo pareigas bei pažeidė Migracijos departamento klientų aptarnavimo atmintinės, patvirtintos Migracijos departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3K-87, 24 ir 25 punktų reikalavimus. Už šį pažeidimą Migracijos departamento Vilniaus skyriaus valstybės tarnautojai A. S. paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2020 m. III ketvirtis

Migracijos departamente buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl Migracijos departamento Kontrolės skyriaus valstybės tarnautojo V. D. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad V. D. darbo metu, tyčia, neturėdamas teisėto pagrindo, ne tarnybos tikslais, ignoruodamas teisės aktų reikalavimus, atlikdamas duomenų, apie fizinius ir juridinius asmenis, tikrinimus Vidaus reikalų informacinės sistemos centriniame duomenų banke padarė tarnybinį nusižengimą. Už šį pažeidimą valstybės tarnautojui V. D. siūloma skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-07