Pareigų aprašymas Spausdinti

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

IMIGRACIJOS SKYRIAUS

DOKUMENTŲ TVARKYTOJAS (SPECIALISTAS)

 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: