Pareigų aprašymas Spausdinti

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

RESURSŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJAS

 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: