Pareigų aprašymas Spausdinti

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PRIEGLOBSČIO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:                          

                     

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: