Pareigų aprašymas Spausdinti

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

  

 Siekiant tinkamai įgyvendinti Migracijos departamentui priskirtus veiklos tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: