BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Komisijos ir darbo grupės

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai dalyvauja:

  1. Vidaus reikalų ministro 2017-05-06 įsakymu Nr. 1V-345 sudarytoje darbo grupėje dėl pasiūlymų dėl išduodamų Lietuvos Respublikos piliečiams asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečiams jų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje nustatančių dokumentų siuntimo paštu ar kitu saugiu būdu  paslaugos teikimo konkrečių priemonių ir terminų šiai paslaugai įgyvendinti.
  2. Vidaus reikalų ministro 2018-01-16 įsakymu Nr. 1V-52 sudarytoje darbo grupėje nacionalinei integruoto sienų valdymo strategijai parengti.
  3. Ministro Pirmininko 2018-03-05 potvarkiu Nr. 41 sudarytoje darbo grupėje pasiūlymams dėl Lietuvos Respublikos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų bei jų šeimos narių perkėlimo į Lietuvos Respubliką iš humanitarinės krizės ištiktų šalių ar regionų arba karinių konfliktų apimtų teritorijų ir jų integracijos teisinio reguliavimo parengti.
  4. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. kovo 5 d. potvarkiu Nr. 43 sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje pasiūlymams dėl migracijos procedūrų tobulinimo parengti.

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijos ir darbo grupės:

  1. Galimų psichologinio smurto Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atvejų nagrinėjimo komisija sudaryta 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3K-339 "Dėl galimų psichologinio smurto Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo".
  2. Projektų vykdymo priežiūros komisija sudaryta 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. (15/1-1) 3K-97. „Dėl Projektų „Efektyvus migracijos procesų valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0003 ir „Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas“.
  3. Projektų įgyvendinimo darbo grupė sudaryta 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. (15/1-1) 3K-99 "Dėl Projektų "Efektyvus migracijos procesų valdymas" Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0003 ir "Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas".
  4. Vidaus reikalų ministrės 2022-11-29 įsakymu 1V-743 sudaryta darbo grupė nustatyti ar nėra aplinkybių dėl kurių galėtų būti atsisakoma išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ar nacionalinę vizą arba juos panaikinti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-13