BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vizos

Valstybės rinkliava už paslaugas (įmokos kodas – 5740) mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų.

Vizos   

Prašymų išduoti nacionalinę vizą (D) svarstymas, sprendimų dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimas LR

120 Eur

Išduotos Šengeno vizos galiojimo laikotarpio ir (ar) buvimo trukmės pratęsimas

30 Eur

 Nuo valstybės rinkliavos už nacionalinių vizų išdavimą yra atleidžiami:

 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodyti nuo okupacijų nukentėję asmenys, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas;
 • asmenys iki 16 metų;
 • užsieniečiai, turintys diplomatinius ir tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus;
 • Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai;
 • Lietuvos Respublikos piliečio šeimos nariai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai;
 • užsieniečiai, vykstantys į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar tarnybų organizuojamuose oficialiuose susitikimuose, labdaros bei organizuotos pagalbos Lietuvai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija;
 • tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, atstovai;
 • asmenys, pateikę lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba išduotus teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariai;
 • sunkiai sergantys užsieniečiai arba užsieniečiai, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba, kai pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamos organizacijos ir patvirtinantys būtinumą nurodytiems asmenims būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat šiuos asmenis lydintys, kai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tokio lydėjimo būtinumą;
 • užsieniečiai, vykstantys dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas;
 • užsieniečiai, atvykstantys studijuoti, mokytis į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas pagal tarptautines sutartis ir susitarimus;
 • Ukrainos piliečiai;
 • Baltarusijos Respublikos piliečiams taikoma 50 procentų lengvata.

Nuo valstybės rinkliavos už išduotos Šengeno vizos galiojimo laiko ir (ar) buvimo trukmės pratęsimą  užsieniečiai atleidžiami tuo atveju, jeigu pateikia nenugalimos jėgos (force majeure) ar humanitarinių priežasčių įrodymus, kodėl negali išvykti iš Lietuvos Respublikos iki Šengeno vizos galiojimo laikotarpio ar vizoje nurodytos leidžiamo buvimo trukmės pabaigos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01