>

Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimas, keitimas

Asmens tapatybės kortelės išdavimas, keitimas

Nacionalinės vizos išdavimas

Laikinojo pažymėjimo išdavimas

Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas, keitimas

Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimas, keitimas

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimas, keitimas

Lietuvos Respublikos paso išdavimas, keitimas

Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas

Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymas

Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimas

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas supaprastinta tvarka

Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimas

Prieglobsčio suteikimas (nesuteikimas) ir leidimo nuolat arba laikinai gyventi išdavimas

Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo priėmimas

Prašymų leisti prisiekti Lietuvos Respublikai nagrinėjimas

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimas, keitimas

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimas, keitimas

Teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimas, keitimas

Teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimas, keitimas

Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimas, keitimas

Užsieniečio paso užsienio valstybės piliečiui išdavimas, keitimas

Vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas arba Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimas

Šengeno vizos galiojimo laiko pratęsimas

Asmenų informavimas ir konsultavimas

Asmenų skundų dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiksmų, neveikimo ar priimtų administracinių sprendimų nagrinėjimas

Asmens tapatybės kortelėse įrašytų sertifikatų atnaujinimas, asmens tapatybės kortelės aktyvavimo duomenų (slaptažodžių) keitimas

 

Atnaujinimo data: 2024-01-17