>

Mobilią paslaugą, kai klientas dėl negalios negali pats nuvykti į Migracijos departamento teritorinį skyrių dėl dokumentų (asmens tapatybės kortelių, pasų, leidimų gyventi) išdavimo ar keitimo, galima užsakyti telefonu. Tokiais atvejais Migracijos departamento darbuotojas su mobiliąja biometrinių duomenų registravimo įranga atvyks į namus, sveikatos priežiūros ar globos įstaigą ir priims prašymą išduoti ar keisti dokumentą.

Dėl paslaugos užsakymo skambinkite Migracijos departamento skambučių centro telefono numeriu 8 707 67000, o skambinant iš užsienio +370 5 271 711.

Patvirtinus Migracijos departamento mobilios paslaugos teikimo kliento nurodytoje vietoje tvarkos aprašą (2023-06-05, įsakymo Nr. 3K-159), užsakant paslaugą el. paštu [email protected] prašome nurodyti tokius duomenis:

•           asmens vardą ir pavardę;
•           pilietybę;
•           gimimo datą;
•           turimo dokumento rūšį ir galiojimo laiką;
•           dokumentą, kurį pageidaujama užsakyti;
•           adresą, kuriuo turėtų atvykti Migracijos departamento darbuotojai;
•           kontaktinį telefono numerį;
•           priežastį, dėl kurios klientas pats negali atvykti į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrių (pvz., negalia, sveikatos būklė, laisvės apribojimas);
•           informaciją apie negalią patvirtinančius dokumentus (jei tokius turi) bei informaciją, jei klientas serga pavojingomis ar užkrečiamomis ligomis.

Dėmesio: mobili paslauga neteikiama, jei iki turimo asmens dokumento galiojimo pabaigos liko daugiau nei 3 mėnesiai.

Atnaujinimo data: 2023-10-09