Vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas arba Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimas

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas

Vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas arba Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimas

Schema

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Atnaujinimo data: 2023-10-09