BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisos (dėl nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi)

Data

2019 02 15

Įvertinimas
0
construction-job-labor-38293.jpg

Pristatome svarbiausius pokyčius imigracijos procedūrose.

Dėl nacionalinių vizų išdavimo komandiruojamiems darbuotojams

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 58 straipsnio pakeitimas, kuriuo nuo 2019 m. kovo 1 d. grąžinama pareiga komandiruojamiems užsieniečiams įsigyti leidimus dirbti Lietuvoje.

Prašymus daugkartinei nacionalinei vizai gauti tokie užsieniečiai galės pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą, jeigu toks centras užsienio valstybėje įsteigtas. Jeigu komandiruojamas užsienietis vyks dirbti į įmonę, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą, nacionalinei vizai gauti, be užpildyto prašymo išduoti nacionalinę vizą ir jį priimančio darbdavio elektroniniu būdu pateikto tarpininkavimo rašto, jis turės pateikti sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu įmonė, į kurią vyks dirbti užsienietis, nėra įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą, nacionalinei vizai gauti užsienietis taip pat turės pateikti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, bei dokumentą, patvirtinantį, kad turės pakankamai lėšų (pvz., išrašas iš banko sąskaitos) ir (ar) gaus reguliarių pajamų (pvz., darbo sutartis) pragyventi Lietuvos Respublikoje buvimo su viza laikotarpiu ir grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti.

Reikiamų pateikti dokumentų sąrašus galima rasti čia.

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respubliką pagal darbo sutartį

Nuo 2019 m. kovo 1 d. užsieniečiams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respubliką ne aukštos kvalifikacijos darbus, nebereikės pateikti dokumentų, patvirtinančių jų turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus. Aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiai (kurie kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės) ir toliau turės Migracijos departamentui pateikti jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Užsienietis, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, arba jo darbdavys kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi turės pateikti:

  • darbdavio tarpininkavimo raštą, kuriame papildomai nurodoma:
    • užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos. Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.); ir
    • įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui; arba
  • aukščiau aprašytą darbdavio tarpininkavimo raštą ir ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą darbo sutartį.

Tarpininkavimo rašto formą galima rasti čia.

Dėl darbdavio arba darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo

Nuo 2019 m. kovo 1 d. užsieniečiai darbuotojai, pakeitę darbo funkciją pas tą patį darbdavį arba pakeitę darbdavį, neturės įsigyti naujo leidimo laikinai gyventi, jeigu:

  • ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki planuojamo pakeitimo pateiks Migracijos departamentui prašymą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją;
  • Migracijos departamentas, patikrinęs, ar užsienietis atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas dirbti pas naują darbdavį ar atlikti naujas darbo funkcijas pas tą patį darbdavį, priims sprendimą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją. Šį sprendimą Migracijos departamentas priims per 20 darbo dienų.

Užsienietis turės asmeniškai migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, o užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, – Migracijos departamentui tiesiogiai arba per migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, pateikti nustatytos formos prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį. Prašymo formą galima rasti čia.  Kartu su prašymu turės būti pateikti šie dokumentai:

         1. galiojantis kelionės dokumentas;

         2. leidimas laikinai gyventi;

        3.1. kai užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, profesija nėra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo;

       3.2. kai užsienietis, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, ir, Lietuvos Respublikoje pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ketina dirbti pagal įgytą kvalifikaciją – naujo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo ir dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją;

         3.3. kai užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo, kuriame papildomai nurodoma užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos;

         3.4. kai užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, kuri bus nurodyta darbo sutartyje, – naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo ir dokumentas, patvirtinantis, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, kuri bus nurodyta darbo sutartyje;

         3.5. kai užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, profesinė veikla, kuri bus nurodyta darbo sutartyje, nereglamentuojama – naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo raštas dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo, dokumentai, patvirtinantys aukštą profesinę kvalifikaciją (aukštojo mokslo diplomas, kompetentingos institucijos sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo ar dokumentas, patvirtinantis profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai).

Tarpininkavimo rašto dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo formą galima rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. kovo 1 d. darbo sutarties, sudarytos su užsieniečiu, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, registruoti Užimtumo tarnybos teritoriniame padalinyje nebereikės.