BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Administracinių patalpų Utenos mieste nuomos pirkimo skelbimas

Data

2022 09 15

Įvertinimas
0
Utena123.jpg

Migracijos departamentas skelbia Administracinių patalpų Utenos mieste nuomos pirkimą, kurio tikslas - gerinti klientų aptarnavimo Utenos mieste kokybę. Pasiūlymų pateikimo terminas - iki 2022 m. rugsėjo 27 d. 13.00 val.

 1. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
 2. Pirkimo objektas – administracinių patalpų (toliau – patalpos), esančių Utenos mieste, nuoma.
 3. Perkančiosios organizacijos rekvizitai – Migracijos departamentas, juridinio asmens kodas 188610666, buveinės adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius; tel. 8 707 67000, el. p. [email protected]
 4. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Administravimo skyriaus vedėja Miglė Juknevičienė, tel. (8 5) 219 8407, el. p. [email protected]
 5. Kandidatų pasiūlymai pateikiami: asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius iki 2022 m. rugsėjo 27 d. 13:00 val. Lietuvos Respublikos laiku. Ant voko turi būti užrašyta: „PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMUI“, Kandidato pavadinimas, užrašas „Neatplėšti iki 2022 m. rugsėjo 27 d. 13.00 val.“.
 6. Kandidato pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
 7. Administracinių patalpų svarbesnieji duomenys:
  • patalpos turi būti ne mažesnės kaip 250 kv. m ir ne didesnės kaip 300  kv. m bendrojo ploto, suremontuotos, tvarkingos bei pritaikytos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, skaičiuojant, kad per dieną patalpose yra aptarnaujama vidutiniškai iki 200 klientų (Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių);
  • administracinės patalpos privalo būti viename pastate Utenos mieste;
  • patalpos turi būti parengtos pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir perduotos Migracijos departamentui ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 1 d. pasirašant patalpų priėmimo – perdavimo aktą;
  • administracinių patalpų nuomos terminas – 10 (dešimt) metų nuo administracinių patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 5 (penkių) metų.
 8. Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais.
 9. Administracinių patalpų Utenos mieste, skirtų Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio skyriaus veiklai vykdyti, nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentus galite atsisiųsti čia (2022 m. rugsėjo 19 d. aktuali redakcija).