Elektroninis parašas

Informaciją apie asmens tapatybės kortelėje esančias elektroninio identifikavimo ir e. parašo priemones galite rasti čia.

E. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygos.

Atnaujinimo data: 2023-10-09