BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kai prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ar prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje reikia pridėti užsienyje išduotus dokumentus, tai šie dokumentai (išskyrus užsieniečio kelionės dokumentą, kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi) turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Kai prie prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje reikia pridėti šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantį dokumentą, dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje (banko pažymą), (ne) teistumo pažymą (išskyrus atvejus, kai užsienietis buvo teistas ir teistumo pažymoje nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta), sveikatos draudimą patvirtinanti dokumentą, tai šie dokumentai gali būti pateikti surašyti originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šių dokumentų vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. 

Kai teikiamas prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, prie jo pridedami užsienio valstybių išduoti dokumentai (arba jų kopijos, paliudytos dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip. Šis reikalavimas netaikomas kelionės dokumentams (pasams), taip pat  Lietuvos Respublikos valstybės institucijų tiesiogiai iš užsienio valstybių institucijų gautiems dokumentams (pvz., dokumentams, gautiems iš užsienio valstybių ambasadų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje). 

Kai prie prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje būtina pridėti šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantį dokumentą, tai šie dokumentai, taip pat užsienyje išduoti asmens duomenų keitimą patvirtinantys dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai šie dokumentai išduoti:

  • Ukrainoje, Rusijoje, Moldovoje ar Europos Sąjungos valstybėje;
  • pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis patvirtintą formą, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, Šiaurės Makedonijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ar Žaliajame Kyšulyje.

Kai prie prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje būtina pridėti registruotos partnerystės sudarymą, jos nutraukimą patvirtinantį dokumentą, užsieniečio diplomą ar kitą dokumentą, patvirtinantį užsieniečio turimą kvalifikaciją, aukštojo mokslo diplomą, išduotus užsienio valstybių institucijų, tai šie dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai šie dokumentai išduoti Ukrainoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje ar  Moldovoje.

Kai prie prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje būtina pridėti (ne) teistumo pažymą, tai (ne) teistumo pažyma turi būti legalizuota arba patvirtinta pažyma (Apostille) Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus (ne) teistumo pažymą, išduotą:

  • Ukrainoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje ar  Moldovoje;
  • Lietuvos Respublikoje reziduojančios užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos;
  • užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, reziduojančio užsienyje ir akredituotos, be kitos šalies, taip pat ir Lietuvos Respublikai.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-29