Korupcijos prevencija

Jei turite informacijos apie korupcijos apraiškas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbe, nesąžiningą ar neetišką darbuotojų elgesį, praneškite:

 

2019 m. kovo 5 d. duomenimis Migracijos departamento atsparumo korupcijai lygis (toliau - AKL) - 0,68, t. y. aukštesnis nei vidutinis, kai apskaičiuoto AKL reikšmė yra nuo 0,6 iki 0,8.

Pasižadame, kad su Jūsų pateikta informacija elgsimės laikydamiesi konfidencialumo principo.

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos  vidaus reikalų ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo aprašymas (2016 m.) 

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos  vidaus reikalų ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo aprašymas (2017 m.) 

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos  vidaus reikalų ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo aprašymas (2018 m.) 

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos  vidaus reikalų ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo aprašymas (2019 m.)

Migracijos departamento direktoriaus 2017-01-17 įsakymu Nr. 3K-8 „Dėl pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Migracijos departamento pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas:
  • Direktorius;
  • Administravimo skyriaus vedėjas;
  • Teisės skyriaus vedėjas;
  • Imigracijos skyriaus vedėjas;
  • Pilietybės skyriaus vedėjas;
  • Prieglobsčio skyriaus vedėjas;
  • Kontrolės skyriaus vedėjas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-28