Asmenų aptarnavimas

Klientai Migracijos departamento veiklos klausimais konsultuojami bendraisiais telefono numeriais 8 700 60000 (visi klausimai) ir 8 5 271 7112 (sudėtingi klausimai) arba el. paštu info@migracija.gov.lt.

Rezervuoti atvykimo laiką galima per www.epolicija.lt.

Rezervuoti priėmimo laiką lapkričio mėnesiui bus galima nuo š. m. spalio 14 d. svetainėje www.migracija.lt.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Migracijos departamento centrinėje įstaigoje (L. Sapiegos g. 1, Vilnius) pagal išankstinę registraciją nėra priimami užsieniečių nustatytos formos prašymai ir prie jų pridedami dokumentai dėl nacionalinės vizos išdavimo ar Šengeno vizos galiojimo laiko ir (ar) buvimo trukmės pratęsimo.

Šiuos prašymus, prieš tai užsiregistravus per elektroninių paslaugų sistemą ePolicija.lt (www.epolicija.lt), galima pateikti Migracijos departamento Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos teritoriniuose skyriuose.

Užsieniečiai, kurie prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ar keitimo teikia tiesiogiai Migracijos departamento centrinei įstaigai, kartu galės pateikti nustatytos formos prašymą bei kitus reikiamus dokumentus ir dėl daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo prašymo dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo laikotarpiui.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje užsienyje galės pateikti tik užsienietis, jeigu:

  • jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • jis yra lietuvių kilmės asmuo;
  • jis perkeliamas įmonės viduje.

Visais kitais atvejais užsieniečiai prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi turės pateikti Migracijos departamentui.

Migracijos departamento centrinei įstaigai prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi pateikia:

  • užsienietis, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje kaip Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens dalyvis ir (ar) vadovas arba akcininkas (verslininkas);

  • užsienietis, kuris ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, (startuolis).

Užsieniečio, ketinančio užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, (startuolio) šeimos nariai prašymus išduoti arba pakeisti leidimus laikinai gyventi gali pateikti Migracijos departamento centrinėje įstaigoje arba Migracijos departamento teritoriniame skyriuje nepriklausomai nuo jo ketinamos arba deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje.

Užsienietis, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi (Mėlynąją kortelę) turi pateikti Migracijos departamento centrinėje įstaigoje, o prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi (Mėlynąją kortelę) – Migracijos departamento teritoriniame skyriuje nepriklausomai nuo jo deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje.

Visais kitais atvejais užsieniečiai prašymus išduoti arba pakeisti leidimus laikinai gyventi turi pateikti Migracijos departamento teritoriniuose skyriuose nepriklausomai nuo jo ketinamos arba deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje.