Darbo užmokestis

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Migracijos departamento valstybės tarnautojų vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. I ketvirtis
Pareigybių skaičius* Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Pareigybių skaičius* Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
1 Direktorius 1 - 1 -
2 Vyriausiasis patarėjas 1 - 1 -
3 Vedėjas 6 1630,5 6 2097,29
4 Vyresnysis patarėjas 1 - 1 -
5 Patarėjas 6 1218,25 7 1717,45
6 Vyriausiasis specialistas 67 854 52 1400,63
7 Vyresnysis specialistas 1 - 12 1039,3

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

 

Migracijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. I ketvirtis
Pareigybių skaičius* Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Pareigybių skaičius* Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
1 Administratorius - referentas 1 - 1 -
2 Archyvo tvarkytojas     1 -
3 Dokumentų tvarkytojas 12 695,5 8 822,66
4 IR sistemų administratorius     1 -
5 Vairuotojas 1 - 1 -
6 Viešojo administravimo specialistas 1 - 2 994,75

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

 

 

 

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-17