Vidutinė sprendimų dėl LLG priėmimo trukmė

Migracijos departamentas skelbia prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi nagrinėjimo vidutinę trukmę.

Duomenys apie leidimus laikinai gyventi teikiami pagal užsieniečių atvykimo tikslus: dirbti, dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, studijuoti ar užsiimti verslu. 

Prašymų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo trukmė 2019 m. gruodžio mėn.

 

Pagal įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje darbo pagrindu turi būti išnagrinėti bendra tvarka ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos, aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojams – ne vėliau kaip per 2 mėnesius ar 1 mėnesį (priklauso nuo pagrindo). Studentų prašymai turi būti išnagrinėti bendra tvarka ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos, o įmonių dalyvių ir vadovų ar akcininkų – ne vėliau kaip per 4 mėnesius.

Šie terminai gali būti pratęsti, jeigu Migracijos departamentas sustabdo prašymo nagrinėjimą prireikus surinkti papildomos informacijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-06