Dėl sprendimų išduoti nacionalines vizas priėmimo terminų

 

Sprendimai priimti dėl sausio 16 d. prašymų. 

 
Migracijos departamentas pasilieka teisę pratęsti prašymo išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimo laikotarpį, jeigu būtina atlikti papildomus patikrinimus ar gauti papildomų dokumentų. Šiuo atveju apie reikiamus pateikti papildomus dokumentus prašymą išduoti nacionalinę vizą pateikęs užsienietis ar įmonė, kurios kvietimu užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką, bus informuojami atskirai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-27