Bendradarbiavimas partnerių projektuose

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad suderino su Centrine projektų valdymo agentūra projekto „VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ paraišką finansavimui iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto  „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonei Nr. 02.3.1-CPVA-V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ skirtų lėšų gauti ir 2018 m. birželio 28 dieną pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0016 VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ sutartį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-26