Tarnybiniai nusižengimai

Tarnybiniai nusižengimai

 Laikotarpis

Valstybės tarnautojų
 padarytų tarnybinių
 nusižengimų skaičius

Paskirtos galiojančios
 tarnybinės nuobaudos

2018 m. I ketvirtis

-

-

2018 m. II ketvirtis

2

-

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-26