Užsienio valstybių, kuriose užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno, sąrašas