Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės formos

Prašymas dėl LR pilietybės atkūrimo (doc, pdf)

Prašymas dėl LR pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka (doc, pdf)

Prašymas dėl LR pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka (doc, pdf)

Prašymas dėl LR pilietybės grąžinimo (doc, pdf)

Prašymas dėl LR pilietybės atsisakymo (doc, pdf)

Prašymas išduoti (pakeisti) teisę atkurti LR pilietybę patvirtinantį pažymėjimą (doc, pdf)

Prašymas išduoti (pakeisti) lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą (doc, pdf)

Pranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgyjimą (doc, pdf)

Pranešimas apie vaiko kitos valstybės pilietybės įgyjimą (doc, pdf)

Prašymas dėl priesaikos Lietuvos Respublikai (doc, pdf)

 

 

Prašymų pildymo tvarka

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-07