PATIKSLINTA INFORMACIJA dėl pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio užsieniečiui, prašančiam išduoti nacionalinę vizą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje

Data

2019 01 14

Įvertinimas
0
banking-business-cent-332304.jpg

Atsiprašome už 2019 m. sausio 9 d. suteiktą klaidingą informaciją dėl užsieniečio pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio.

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. užsieniečio pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi vieną kalendorinį mėnesį Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, prašančiam išduoti nacionalinę vizą ar leidimą gyventi Lietuvos, dydis yra:

1. Užsieniečiui, ketinančiam studijuoti, mokytis, stažuotis, kelti kvalifikaciją 278 Eur, t. y. 0,5 MMA
2. Užsieniečiui, neturinčiam 18 metų 278 Eur, t. y. 0,5 MMA
3. Kitiems užsieniečiams 555 Eur, t. y. 1 MMA

Pažymėtina, kad užsienietis, prašantis išduoti nacionalinę vizą taip pat turi pateikti ir dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti. Pakankamas grįžimo lėšų dydis yra 1 MMA.