Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2019-09-01 įsigalioja užsieniečių teisinės padėties įstatymo pasikeitimai dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo

Data

2019 08 23

Įvertinimas
0
0823.jpg

Šių metų rugsėjo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai dėl leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo:

DĖL PRAŠYMŲ IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI PATEIKIMO VIETOS

Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje  užsienyje galės pateikti tik užsienietis, jeigu:

jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;

jis yra lietuvių kilmės asmuo;

jis perkeliamas įmonės viduje.

Visais kitais atvejais užsieniečiai prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi turės pateikti Migracijos departamentui prie VRM.

DĖL AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJŲ (MĖLYNOSIOS KORTELĖS)

Užsieniečiui, kuris yra aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas, kartu su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi nereikės pateikti dokumento, patvirtinančio jo aukštą profesinę kvalifikaciją (aukštojo mokslo diplomo, kompetentingos institucijos sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo ar dokumento, patvirtinančio profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai). Darbdavys tarpininkavimo rašte papildomai turės nurodyti užsieniečio turimą aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai ir įsitikinti, kad šis užsienietis turi minėtus dokumentus.

Įstatyme aiškiai nustatoma, kad įmonių vadovams išduodamas leidimas gyventi verslo pagrindu, o ne mėlynoji kortelė. Vienintelė išimtis – mėlynoji kortelė galės būti išduodama įmonės vadovui, jeigu jis pateiks dokumentą, patvirtinantį, kad darbdavys, kuris ketina įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą, yra Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė, kurios dalyvio (užsienio valstybėje įsteigtos įmonės ar įmonių grupės) metinės pajamos per paskutinius trejus finansinius metus (jeigu įmonė veikia trumpiau negu trejus metus, – nuo įmonės įsteigimo dienos) iki prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimo dienos bent vienais finansiniais metais yra ne mažesnės negu 1 000 000 eurų. Tokį patvirtinimą išduos ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliota įstaiga.

DĖL UŽSIENIEČIŲ, KURIE KETINA DIRBTI PAGAL DARBO SUTARTĮ ĮMONĖJE, KURI YRA ĮTRAUKTA Į PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kuriems taikomas bevizis režimas, ir Baltarusijos piliečiams, kurie bus įdarbinti pagal darbo sutartį įmonėje, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, darbdavys Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, priėmimo arba tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) turės pateikti informaciją:

apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai; arba

apie užsieniečio ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus.

 DĖL UŽSIENIEČIŲ, KURIE KETINA DIRBTI PAGAL DARBO SUTARTĮ ĮMONĖJE, KURI NĖRA ĮTRAUKTA Į PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ

 Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kurie bus įdarbinti pagal darbo sutartį,  darbdavys Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, priėmimo arba tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) turės pateikti informaciją:

apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus.

 

DĖL DARBDAVIO IR DARBO FUNKCIJOS PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ PAKEITIMO

Jeigu užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas darbo pagrindu arba kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, pageidaus pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, tai jis prašymą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją galės pateikti Migracijos departamentui iš karto, kai nuspręs keisti darbdavį ar darbo funkciją (reikalavimas pateikti prašymą likus iki darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos arba darbo funkcijos pakeitimo dienos 3 mėnesiams panaikintas).

 

DĖL UŽSIENIEČIŲ, KURIE PERKELIAMI ĮMONĖS VIDUJE Į ĮMONĘ, KURI YRA ĮTRAUKTA Į PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kuriems taikomas bevizis režimas, ir Baltarusijos piliečiams, kurie bus perkeliami įmonės viduje į įmonę, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo galės patvirtinti, kad užsienietis, kuris perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas, specialistas ar darbuotojas–stažuotojas, atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 442 straipsnio 1 dalyje nurodytiems reikalavimams, ir dokumentų, patvirtinančių atitiktį šio straipsnio 1 dalies reikalavimams, pateikti nereikės.

DĖL UŽSIENIEČIŲ, KURIE PRIIMTI STUDIJUOTI Į MOKLSO IR STUDIJŲ INSTITUCIJĄ PAGAL STUDIJŲ PROGRAMĄ, IR TAI NĖRA PIRMIEJI JŲ STUDIJŲ METAI

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokslo ir studijų institucija tarpininkavimo rašte dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo turės nurodyti, kiek užsienietis, priimtas studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas), yra surinkęs kreditų per pastaruosius vienerius studijų metus (jeigu tai nėra pirmieji šio užsieniečio studijų metai). 

Užsieniečiui leidimą laikinai gyventi studijų pagrindu galės būti atsisakyta išduoti ar pakeisti, jeigu užsienietis, priimtas studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas), bus surinkęs mažiau kaip 40 studijų kreditų per pastaruosius vienerius studijų metus. Tokį sprendimą Migracijos departamentas galės priimti tik po konsultacijų su mokslo ir studijų institucija, kurioje šis užsienietis studijuoja.